top of page

Tags

Zatím žádné štítky

Archiv

Nejnovější příspěvky

Žít svůj sen je jako stavět dům. Náš sen je jako nákres pro náš dům. Myšlenky, postřehy, nápady jsou tužkou v rukou architekta, která mění jeho konečnou podobu. Leč zahájení každé stavby je stejné, je třeba položit opravdu PEVNÉ ZÁKLADY, což vyžaduje především čas... ČAS nechat dovézt materiál, ČAS nechat vyschnout beton, ... a také ODHODLÁNÍ umazat si ruce maltou, nechat se spálit sluncem nebo se brodit závějí. Zároveň to s sebou nese RADOST A USPOKOJENÍ z každé nové řady cihel, z každého dobře zasazeného okna, z položené střechy či namítnutých zdí. Ano, může se stát, že přijde oheň, voda a naše úsilí přijde vniveč, ale VÍRA, že já TO už umím, že já už jsem TO dokázala či dokázal, takže TO budu umět i podruhé a potřetí, .... nám zůstane NAPOŘÁD....

Myslíte si, že neumíte postavit svůj dům, svůj sen? Pak je nutno si pamatovat, že ani Empire State Building nestála ze dne na den a začala se zvedat k nebi úplně normálně a obyčejně ...

prvním kopnutím do země.... a úplně stejně a normálně a "obyčejně" můžete začít i Vy ....... Jeden obyčejný krok dá život Vaší neobyčejné radosti ze života :-)

bottom of page